Общи условия за ползване

  1. Общи разпоредби

Моля прочетете настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.orangefrog.bg (наричана накратко по-нататък “Сайт”) преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас (наричани накратко по-нататък “Потребител”) и фирма Ориндж фрог ЕООД с ЕИК: 204389049, седалище на дружеството: гр. София, ж.к. Обеля.1, бл.117, вх.Ж, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията,  (наричано накратко по-нататък „Администратор”), с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте www.orangefrog.bg. Ориндж фрог ЕООД си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта. Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт и Ориндж фрог ЕООД като собственик и администратор на Сайта. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.

  1. Авторски права

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали – e собственост на Ориндж фрог ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Ориндж фрог ЕООД и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Сайта за лично ползване, вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на Ориндж фрог ЕООД е непозволено.

  1. Описание на услугите

Сайтът предлага на Потребителя възможност за удобно и лесно извършване на онлайн поръчки и покупки предоставяйки богат избор на висококачествени стоки, като матраци, подматрачни рамки, легла, възглавници, протектори, спално бельо и други, които ще бъдат доставени до избран от Потребителя адрес.

  1. Конфиденциалност

Ориндж фрог ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Ориндж фрог ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Ориндж фрог ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на www.orangefrog.bg, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Ориндж фрог ЕООД на посочения адрес или имейл за [email protected] За повече информация натисни виж тук.

  1. Ограничаване на отговорността

Ориндж фрог ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ориндж фрог ЕООД не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Услугите на Сайта се базират на информация, получена директно от доставчиците на продуктите. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Ориндж фрог ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Ориндж фрог ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на даден продукт. Ориндж фрог ЕООД не носи отговорност при грешно поръчан размер от страна на потребителя.

  1. Регистрация

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в Сайта стоки, Потребителят трябва:

– Да е попълнил вярно онлайн електронната регистрационна форма, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни изискуемите от електронната форма данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

– Да е получил на посочения от Потребителя електронен адрес потвърждаване за регистрацията от www.orangefrog.bg

  1. Поръчване на стоки чрез Сайта.

– Начинът за поръчване на стоки, предлагани на Сайта, можете да откриете в раздела „Как да поръчаме” на www.orangefrog.bg.

– Цената на Вашата поръчка включва само стойността на избраните от Вас стоки е в български лева с включен ДДС за един брой, освен ако изрично не е упоменато противното;

– Стойността на доставката се заплаща при получаване на стоката на куриера.

– При разплащания с кредитни и дебитни карти от вида Борика, Visa, Visa Electron BG, Master Card. Ориндж фрог ЕООД осигурява пълна конфиденциалност и не съхранява картови данни. Плащанията са с максимална степен на сигурност. Заплащането с кредитна или дебитна карта се извършва, чрез попълване на картовите данни на Потребителя в Системата за разплащания и приемане на общите й условия.

  1. Доставка

– Начинът за доставка на стоки, предлагани на Сайта, можете да откриете в раздела „Доставка” на www.orangefrog.bg..

– Предаване на стоката
Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При предаване на стоката Потребителят или третото лице подписват придружаващите я документи. Ако клиентът не е намерен на посочения адрес за доставка, поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на доставката, проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

– Предаване на документите, съпътстващи стоката
При доставянето на поръчаната стока получавате и гаранционна карта, ако продуктът е с гаранция, разписка, фактура или касова бележка. Гаранцията на стоките е валидна на територията на Република България и се поема от производителя й.

  1. Промяна на поръчката. Връщане на закупена стока

– Закупена стока може да се връща само след писмено известие на имейл: [email protected] до 7 дни от получаване на стоката, ненарушена опаковка, в оригинален търговски вид и вписана банкова сметка за връщане на авансовото плащане, освен когато плащането е направено през дебитна или кредитна карта. Тогава възстановяването на средствата става единствено по картата, с която е направено плащането! Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя, който заплаща съответната сума на място на куриера доставил стоката или се удържат от авансовото плащане.  При отказ от поръчка или връщане на поръчка, авансовото плащане се възстановява в срок до 30 работни дни по банков път на посочена сметка от Потребителя, като се удържат 10% неустойка.

При желание за замяна или отказ на поръчан продукт може да се заяви преди доставка, като се свържете с наш оператор на тел. 0877 184 555 или ни пишете на имейл: [email protected]

– Всички продукти изработени по индивидуална поръчка и/или по размери на клиента не подлежат на връщане или замяна.

  1. Приложимо право

Използването на Сайта, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се урежда в съответствие с приложимите български закони.