Игра – томбола Рожден ден магазин Гео Милев 05.04.2020г – 20.04.2020г правила

Играй и спечели

Общи условия и правила за провеждане на промоционална кампания

1. Организатор

Организатор на кампанията е Ориндж фрог ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Обеля -1, бл.117, вх.Ж , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 204389049, тел.: 0877 184 555, e-mail: [email protected]

2. Териториален обхват и място на провеждане на кампанията

Кампанията ще бъде проведена във Фейсбук страницата на Ориндж фрог -> https://www.facebook.com/orangefrog.bg/

3. Срок

Кампанията се провежда в периода от 05.04.2020 г. до 20.04.2020 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на кампанията, като поема ангажимент да разпространи информация за промяната своевременно на интернет страницата на организатора: https://orangefrog.bg/

4. Съдържание на кампанията/ играта

Чрез отговаряне на въпрос, зададен от Организатора в публикация в официалната Фейсбук страница на ОРИНДЖ ФРОГ -> https://www.facebook.com/orangefrog.bg/ и споделяне на публикацията.

Участието не е обвързана с покупка.

5. Награди

Наградите, които могат да бъдат спечелени в томболата са:

1.Матрак по избор на спечелилия от следните модели – Сирена Мемори – Нани, Дуо Сенсе – iSleep, Куулкомфорт – iSleep, Фаворит Нова Ортопедик – Тед и Гала Мемори двулицев – Парадайс

2.Възглавница Куулкомфорт – iSleep

3.Възглавница Ароматерапи – Екон Латекс

6. Правила за провеждане на томболата

6.1. Играта ще бъде провеждана онлайн в периода 05.04.2020 г. до 20.04.2020 г.

6.2. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с изключение на служителите на „ОРИНДЖ ФРОГ“ ЕООД, членовете на техните семейства и лицата, взели участие в организацията и провеждането на играта.

6.3. За участие в Играта е необходимо да бъде отговорено на въпрос, зададен от Организатора в официалната Фейсбук страница на ОРИНДЖ ФРОГ и да се сподели публикацията.

6.4. Играта не е обвързана с покупка.

6.5. В периода, в който се провежда Играта, всеки участник може да участва с неограничен брой коментари.

6.6. Наградите, опоменати в точка 5, ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 20.04.2020г.

Организаторът не поема ангажимент да информира победителите по имейл или телефон. Поема ангажимент да пише съобщение на профила, от който е направен коментара.

6.7. Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или с друга Награда.

6.8. Участникът има право да се откаже от спечелената Награда, като в този случай няма право на замяна.

6.9. Организаторът НЕ поема транспортните разходи за изпращане на наградите, освен ако спечелилият е от гр.София.

7. Комуникация

Съобщение за провеждането на Томболата ще има на официалната Фейсбук страница на ОРИНДЖ ФРОГ.

8. Допълнителни условия

Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя тези Общи условия, включително правилата на Томболата по т. 6, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на организатора –  https://orangefrog.bg/.